Stowarzyszenie Astronomia Nova
polski polski polski polski polski
home news statute the board membership contact patronages publications links

The goals of the Astronomia Nova association:

  • raising cultural awareness in the area of natural sciences, with the pressure on astronomy and sciences related to it
  • research and developement, especially in the areas of astronomy, astrophysics, astronautics and aeronautics
  • founding and managing new research and educational facilities (observatories, planetariums, science parks, etc.) including the proper social facilities
  • promotion of the interreginal and international cooperation for faster and better adaptation of the newest aerospace engineering technologies for purposes of various projects in areas of ecology, meteorology, telemetry, telecommunication and others

Astronomy picture of the day

astronomiczne zdjęcie dnia

In memoriam
Ks. prof. dr hab. Konrad Rudnicki
Wybitny intelektualista i człowiek głębokiej wiary,
po mistrzowsku łączył wysiłki dla pogłębiania
wiedzy o Wszechświecie i dla wzrostu w sferze
etycznej. Z zapałem i entuzjazmem pomagał
ludziom stawać się coraz lepszymi
i coraz bardziej oświeconymi. (więcej)