Stowarzyszenie Astronomia Nova
polski polski polski polski polski
Головна Новини Положення Керівництво Членство Контакти Спонсорство Публікації Посилання

Logo Stowarzyszenia Astronomia Nova

Logo Stowarzyszenia Astronomia Nova

Logo Astronomii Novej nawiązuje bezpośrednio do dwóch pierwszych praw ruchu planet odkrytych przez Keplera i zapisanych w dziele Astronomia Nova.

Pierwsze prawo stwierdza eliptyczny kształt okołosłonecznych orbit planet, ze Słońcem tkwiącym w jednym z ognisk tych eliptycznych orbit. Kształt logo jest zatem eliptyczny, a Słońce umiejscowione jest w ognisku elipsy.

Drugie prawo Keplera wyraża prawdę o tym, że w Słońcu tkwi przyczyna ruchów planet oraz że przyczyna ta maleje z odległością tak, aby zadość uczynić regule stałej tzw. prędkości polowej, definiowanej jako przyrost w czasie pola powierzchni zakreślanego przez promień wodzący planety (odcinek łączący środek Słońca ze środkiem planety). To w postaci II prawa Keplera została podana światu tzw. zasada zachowania momentu pędu. Prawo to zostało w logo wyrażone gradientem barwy niebieskiej: im dalej Słońca tym planeta porusza się wolniej i tym ciemniejszy granat. Im bliżej Słońca tym przyczyna ruchu mocniejsza, planeta porusza się szybciej – kolor jaśniejszy.

Centralny symbol graficzny to jedyny symetryczny rysunek zamieszczony przez Keplera w dziele Astronomia Nova. Jest to rysunek nr 56 i przedstawia Słońce i fragmenty orbit Ziemi i Marsa. Treść rysunku, przedstawiającego dwa położenia Ziemi, szybciej obiegającej Słońce niż Mars, oraz dwa położenia Marsa na jego orbicie, otoczonej dwoma bliskimi liniami pomocniczymi, służyła Keplerowi dla zilustrowania rozumowania dowodzącego praw ruchu planet. I i II prawo ruchu planet odkrył Kepler analizując dane obserwacyjne dotyczące właśnie Marsa. Odkrycie tych praw Kepler okupił nadludzkim wysiłkiem, które niemal doprowadziło go, jak pisze, do obłędu. Mógł jednak na koniec chlubić się, jak to nazwał, wygraniem wojny z Marsem!

Dziś ludzkość podejmuje nową „wojnę” z Marsem. Chce tą planetę skolonizować. Mało tego, odkrywa liczne planety w otoczeniu innych gwiazd i marzy o podróżach międzygwiezdnych dla nawiązania kontaktów z innymi cywilizacjami albo też dla rozprzestrzenienia cywilizacji ludzkiej na obszar całej Galaktyki. Zestawienie dwóch słów: ASTRONOMIA i NOVA posłużyło Keplerowi dla zatytułowania jego największego dzieła. Mamy nadzieję, że te same słowa w nazwie Stowarzyszenia zmobilizują jego członków do szlachetnych działań na rzecz rozwoju astronomii na miarę potrzeby czasów i w duchu wielkiego Keplera.