Stowarzyszenie Astronomia Nova
polski polski polski polski polski
Головна Новини Положення Керівництво Членство Контакти Спонсорство Публікації Посилання

IX Konferencja Naukowa Młodych

"Astrophisica Nova"

Rzepiennik Biskupi, 29 – 30 września 2017

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Astronomia Nova
Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim

Komitet organizacyjny:

Dr Bogdan Wszołek (OAKJ, AN)
Dr Agata Kołodziejczyk (ESTEC ESA, OAKJ, AN)
Dr Agnieszka Kuźmicz (CFT PAN, OAUJ, OAKJ, AN)

 

Zapraszamy zwłaszcza młodych uczonych (magistrantów, doktorantów) do udziału w konferencji i zaprezentowania wyników swoich pierwszych zmagań na polu nauki w zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki oraz dziedzin pokrewnych.

Nie będzie pobierana żadna opłata konferencyjna. Prosi się instytucje macierzyste uczestników konferencji o pokrycie kosztów ich udziału w ramach delegacji. Sugerowany czas na wygłoszenie referatu wynosi 10 minut. Przyczynki zostaną opublikowane w Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym 2018.

Konferencja odbędzie się w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi (OAKJ) w Rzepienniku Biskupim. Zgłoszenia udziału, wraz z tematem, rodzajem (referat/plakat) i krótkim abstraktem przyczynku, prosimy kierować na poniższy adres do dnia 30 sierpnia 2017 roku.

 

Dr Bogdan Wszołek
Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim
33-163 Rzepiennik Strzyżewski

bogdan@ajd.czest.pl
bogdan.wszolek@gmail.com