Stowarzyszenie Astronomia Nova
polski polski polski polski polski
home news statute the board membership contact patronages publications links

X Konferencja Naukowa Młodych

"Astrophisica Nova"

Rzepiennik Biskupi, 28 – 29 września 2018

 

Zapraszamy zwłaszcza młodych uczonych (magistrantów, doktorantów) do udziału w konferencji i zaprezentowania wyników swoich pierwszych zmagań na polu nauki w zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki oraz dziedzin pokrewnych.

Konferencja Astrophisica Nova 2018