Stowarzyszenie Astronomia Nova
polski polski polski polski polski
home news statute the board membership contact patronages publications links

"Człowiek i Wszechświat"

Ukazała się książka zawierająca materiały z interdyscyplinarnej sesji naukowej "Człowiek i Wszechświat" zrealizowanej dla uhonorowania księdza profesora Konrada Rudnickiego w 85 rocznicę jego urodzin.

pobierz - plik PDF

człowiek i wszechświat człowiek i wszechświat